Pite Saami Lexicography Project

Utkast till en pitesamisk ordbok

Nedanför kan man ladda ner ett utkast från 22 juli 2016 av den framtida Pitesamisk ordbok samt stavningsregler.

Uppslagsord är på pitesamiska och anger relevant grammatisk information och innehåller översättningar, men många ställen finns där ordboken inte alls är klar ännu. Den värdefulla pitesamiska ordlistan som utvecklades genom projektet Insamling av pitesamiska ord mellan 2008 och 2012 av Nils-Henrik Bengtsson, Marianne Eriksson, Inger Fjällås, Eva-Karin Rosenberg, Valborg Sjaggo, Peter Steggo och Dagny Skaile är huvudunderlaget till ordboken. Nu försöker jag – en icke-pitesamisk språkvetare som har forskat i det pitesamiska språket sedan 2008 – att utveckla denna ordlista till en ordbok, och även sammanställa stavningsregler. Huvudmålet bakom projektet är att skapa ett referensverk som framförallt det pitesamiska samhället kan utnyttja.

Det har blivit mycket mer jobb än jag trodde i början, men nu tycker jag att det är viktigt att komma ut med det som jag gjort hittills så att folk kan börja använda det redan nu. Mitt uppdrag som redaktör och språkvetare är att bedöma, komplettera, korrigera och redigera allt som behövs, och jag arbetar på så mycket jag kan i min fritid. Delvis saknas information om flera ord (framförallt grammatiska upplysningar som till exempel stadieväxlingsmönster, omljudsmönster, ordklass, översättningar, osv), och stavningssättet är inte överallt konsekvent.

Om allt går som planerat, så kommer ut slutversionen – inklusiv stavningsregler – i pappersform under 2016 som band 2 i serien Samica. Fram till dess får ni som läsare gärna skicka anmärkningar till mig!

Det här pdf-utkastet kommer att uppdateras då och då, d v s kolla gärna in här på webbsidan igen om en ny version är tillgänglig efter ett tag. Den versionen får gärna skrivas ut för privat bruk, men arbetet som finns här får inte används på ett kommersiellt sätt.

Förresten: ungefär samma ord finns i en webb-version inklusiv sökfunktion: saami.uni-freiburg.de/psdp/pite-lex/

Klicka här för att ladda ner utkastet!
© 2016, J. Wilbur

Kontakt:
Joshua Wilbur
The Pite Saami Documentation Project
Freiburg Research Group in Saami Studies
Skandinavisches Seminar, Universität Freiburg
psdp@gmx.de