TESTVERSION!

Bidumsáme Báhkogirrje

Pitesamisk ordlista • Pite Saami Word List

Sök:


in regular expression mode
pitesamiska:
ordklass:
svensk översättning:
engelsk översättning:
norsk översättning:
stadieväxl.: omljud:
stavelserant.: stamförl.:

more on regular expressions:
• summary
• detailed description


Om denna websida

Detaljer:


Lyssna:


Resultaten: